Home

coperta-dimov-corneanu

 

Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, ediţia 2015
Nominalizare la Premiile Observator cultural, editia 2015, secţiunea „Debut”

Nominalizare la Premiile Galei Industriei de Carte din România, editia 2015, secţiunea „Nonficţiune”

Puţin cunoscut marelui public, deşi poeţi celebri ca Mircea Cărtărescu şi Emil Brumaru îl recunosc drept maestru, Leonid Dimov (1926-1987) este pentru prima dată, acum, studiat sistematic, într-o cercetare monografică. Cu documentele din Arhiva CNSAS pe masă, Luminiţa Corneanu reconstituie un destin uman şi literar dramatic, marcat de tragediile colective ale României secolului XX, de la prigoana împotriva evreilor din anii ’40 la supravegherea Securităţii în timpul comunismului.

Celebru pentru spiritul lui de frondă, Leonid Dimov, scriitorul care a urinat în 1957 pe statuia lui Stalin, nu avea cum să scrie altceva decât o poezie ieşită din tipare. „Tu, Dimov, faci ceva uluitor, aş spune căa schimbi macazul unei întregi literaturi”, îi scria Emil Brumaru în 1968. Analizând resorturile intime ale poeziei dimoviene, cartea de faţă arată cum s-a produs această schimbare şi în ce fel a influenţat Leonid Dimov generaţiile poetice de după el.

 


Pagina de  Facebook a cărţii:

 

 

Leonid Dimov FaceBook Page

Leonid Dimov FaceBook Page

 

 “Leonid Dimov, poet ciudat, bufon, ludic, de un grotesc care împrumută avangărzii, combinând o prozodie monodică și o exuberantă risipă semantică, la care ceea ce contează e luxurianța percepției, iar ceea ce lipsește e coerența realistă a obiectelor, se bucură, iată, de o excelentă monografie, semnată de o tânără cercetătoare comprehensivă, subtilă, rafinată – Luminița Corneanu. (…) Aceasta rezolvă în chip fericit dificultățile de acces și de parcurs ale operei lui Dimov, oferindu-ne cea mai cuprinzătoare, credibilă și autorizată imagine a scriitorului disponibilă acum, relevând totodată o voce critică proaspătă, decentă și aplicată, de care sigur vom mai auzi.” Paul Cornea

 

“Luminița Corneanu îl citește pe Leonid Dimov cu ambiția transparentă a exhaustivității, dar și cu modestia asumată neipocrit a scholiastului care a înțeles că autorii clasici rămîn inepuizabili. Lectura ei îmbină meticulozitatea didactică (expurgată de gesticulația oficierii ex cathedra) cu o tenacitate de reporter de investigații. Ca un corolar – și acesta va fi fiind lucrul cel mai important – monografia pe cît de tehnică, pe atît de empatică a Luminiței Corneanu ne împinge irezistibil spre cărțile unui uriaș poet, mereu de redescoperit.” O. Nimigean

 

“Una dintre cele mai binevenite cărți ale ultimilor ani este ”Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel” de Luminița Corneanu, apărută anul acesta la Cartea Românească. Nu este o monografie în sensul mare al cuvîntului, este, însă, o carte substanțială despre unul dintre cei mai mari poeți ai modernității românești.” Sever Voinescu , “Evenimentul zilei”

 

“Un mare poet, Leonid Dimov (1926 – 1987), receptat de-a lungul anilor inegal şi capricios, are acum şansa unei excelente monografii, care ar putea marca o cotitură în destinul său postum: este vorba de cartea Luminiţei Corneanu, cu titlul Leonid Dimov. Un oniric în Turnul Babel (ed. Cartea românească). “ Alexandru Călinescu, “Ziarul de Iaşi”

 

De aceea, monografia Leonid Dimov. Un oniric in Turnul Babel scrisa de Luminita Corneanu este un act – constient – de dreptate literara si de recuperare a criteriului axiologic intr-un cimp cultural dominat inainte de Revolutie de o ideologie unica, iar apoi, de interese straine de nobila gratuitate a literaturii. (…)
A analiza, deci, un corpus de poeme raminind in termenii tai, dar in miza lor – iata performanta pe care numai criticii valorosi (putini) o reusesc.
Luminita Corneanu, de o vadita maturitate critica inca de la debut, se numara printre ei. Daniel Cristea-Enache, pe bookia.ro

“Iată, în fine, o carte, una excelentă, consacrată lui Leonid Dimov, semnată de Luminiţa Corneanu.” Gheorghe Grigurcu în “Viaţa Românească”.

 

Advertisements