Home

Mesia

Andrei Codrescu, Mesi@, Traducere din limba engleză şi note de Ioana Avădani, Editura Polirom, 2006

Nu stă la îndemîna oricărui scriitor să ia un subiect greu, să-l trateze iconoclast şi să iasă bine din asta. Ideea unui roman despre Mesia, populat de reverenzi arghirofili şi pedofili deopotrivă, de sado-masochişti şi amatori de sex virtual, nu e întocmai una comodă pentru cititorul dus la biserică. Dar iconoclasmul lui Codrescu nu este unul devastator, ci unul benign: el pune ideile de-a gata sub semnul întrebării doar pentru a crea o breşă în fundamentalismul din care ele pot proveni.

Mesi@ este construit pe o intrigă poliţistă: în New Orleans, o tînără negresă, Felicity Le Jeune, îl bănuieşte pe reverendul tele-evanghelist Mullin că i-a furat 2,1 milioane de dolari, valoarea unui bilet de loterie care aparţinuse bunicii sale. Cum acesta îi rîde în nas la pretenţiile sale de restituire, Felicity, care este detectiv particular, îl urmăreşte şi-l fotografiază într-o ipostază compromiţătoare cu o fetiţă de doisprezece ani. Ameninţată de gorilele reverendului, fata pune fotografiile într-un plic şi le lasă unui prieten, cu instrucţiuni precise în caz că ei i se întâmplă ceva. În altă parte a lumii, la Ierusalim, o altă fată, Andrea, o bosniacă rămasă orfană din cauza războiului, apare de nicăieri la poarta unei mănăstiri şi uimeşte pe toată lumea cu vastele ei cunoştinţe lingvistice şi cu puternica ei senzualitate. În plus, Felicity îşi caută orgasmul, pe care îl pierduse odată cu un iubit mort din cauza unei supradoze de cocaină, iar Andrea îşi caută jumătatea. Cele două tinere se vor întîlni la New Orleans, după îndelungi peripeţii, la începutul anului 2000 – moment bîntuit de obsesiile milenariste –, şi împreună vor forma un întreg, reuşind să învingă răul întruchipat de Mullin. Acesta ar fi firul epic nud, complicat însă în roman de numeroasele personaje şi acţiuni secundare, de dimensiunea spirituală suplimentară pe care o capătă oameni şi evenimente, de cyberspaţiul în care se refugiază adesea Felicity şi care la Codrescu devine un spaţiu intermediar, unde trăiesc marile personalităţi ale tuturor timpurilor, care pot fi accesate pe chat doar tastîndu-li-se numele. Astfel, Ovidiu, Dante, Confucius, Ioana d’Arc şi Nikola Tesla participă la acţiune laolaltă cu Umbre, îngeri, diavoli şi fiinţe umane.

Sub aparenţa unei construcţii pur imaginative, romanul lui Andrei Codrescu clocoteşte de problemele lumii contemporane, pe lîngă care spiritul său critic nu poate trece nepăsător: trivializarea credinţei prin tratarea ei ca o marfă, ipocrizia, intoleranţa, demonizarea sexualităţii sau, dimpotrivă, golirea ei de sens prin fetişizare, războaiele şi victimele pe care le lasă în urma lor. Vorbeşte despre asta şi volumul Miracol şi catastrofă (Andrei Codrescu în dialog cu Robert Lazu, Ed. Hartmann, 2005), un adevărat ghid de lectură atît pentru Mesi@, cât şi pentru opera eseistică a scriitorului. „Scrisul este în întregime un act moral. Fără intenţia de a îmbunătăţi lucrurile, n-aş atinge tastatura”, afirma acolo Andrei Codrescu.

Esenţa romanului Mesi@ este că, deşi critic cu simboluri religioase inatacabile, autorul este, în realitate, deschis tuturor religiilor, adică posibilităţilor pe care le aduce fiecare de a face lumea mai bună. Şi atunci de ce nu ar putea fi Mesia de astă dată nu un bărbat cast, ci două femei lesbiene? Sau, cum se sugerează în altă parte, de ce nu ar fi mai mulţi Mesia, căci unul singur nu ar ajunge pentru a salva „penitenciarul” ce a ajuns Pămîntul? În carnavalul continuu din New Orleans, cei buni se luptă cu cei răi, alianţe aparent indestructibile se dovedesc iluzorii, surprizele se ţin lanţ până la sfîrşit, care nu e totuşi Sfîrşitul, pentru că, zice titlul ultimului capitol, „tăcerea se aşterne peste ţesutul istoriei, şi noaptea merge mai departe, în deplină frumuseţe”.

 

Apocalipsa, azi, în „Dilemateca”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s